Συναίνεση:

5 + 2 =

Δήλωση Απορρήτου
Η ομάδα του προγράμματος Inclusive Schools επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε απαντώντας στις ερωτήσεις σας και σε συγκεκριμένα αιτήματα σχετικά με το πρόγραμμα. Θα επεξεργαστούμε τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα σας έχοντας λάβει την αντίστοιχη συγκατάθεσή σας.

Προστασία Δεδομένων

Η ομάδα του προγράμματος Inclusive Schools συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και τη νομοθεσία των υπολοίπων χωρών, η οποία πληροί τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των πληροφοριών σας που διατηρούμε και το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τυχόν ανακρίβειες στις πληροφορίες αυτές. Αν έχετε αμφιβολίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα σας, έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε την καταγγελία σας σε μια ρυθμιστική αρχή προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Για αναλυτικές πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων» της ιστοσελίδας του British Council στη διεύθυνση www.britishcouncil.org/privacy ή επικοινωνήστε με την ομάδα του προγράμματος Inclusive Schools στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου victoria.kyriaki@britishcouncil.gr. Οι πληροφορίες σας θα διατηρηθούν για περίοδο 7 ετών από τη συλλογήτους.