Το πρόγραμμα υλοπιείται από τους εταίρους του στην Ελλάδα (British Council), στη Σκωτία (Scotdec), στην Ισπανία (ACPP), στην Πολωνία (Expedition Inside Culture) και στο Βέλγιο (OBESSU). Βρείτε παρακάτω πληροφορίες για τον οργανισμό που βρίσκεται στη χώρα σας και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να σας υποστηρίξει στο ταξίδι του Inclusive Schools. Η OBESSU δραστηριοποιείται σε περισσότερες χώρες και μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί τους για περαιτέρω πληροφορίες.

Το British Council είναι ο διεθνής οργανισμός της Βρετανίας που προωθεί τις πολιτισμικές σχέσεις και παρέχει εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Δραστηριοποιούμαστε σε πάνω από 110 χώρες, έχοντας πάνω από 85 χρόνια εμπειρίας στους τομείς των τεχνών και του πολιτισμού, στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας, στην εκπαίδευση και την κοινωνία των πολιτών. Πιστεύουμε ότι οι πολιτισμικές σχέσεις συμβάλλουν στη δημιουργία ενός παγκόσμιου αισθήματος εμπιστοσύνης και κατανόησης και στη δημιουργία ευκαιριών για τους ανθρώπους, ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους. Επίσης, πιστεύουμε ότι ενισχύουν τη συνεργασία, η οποία με τη σειρά της συμβάλει στην δημιουργία ενός σταθερού κόσμου. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://www.britishcouncil.gr

Η Lifelong Learning Platform (πρώην EUCIS-LLL) δημιουργήθηκε το 2005 και σήμερα συγκεντρώνει 41 ευρωπαϊκά δίκτυα που έχουν παρουσία στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. Αυτοί οι οργανισμοί εκπροσωπούν εκατομμύρια παράγοντες από όλη την Ευρώπη και καλύπτουν όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων για τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, την εκπαίδευση ενηλίκων και τη λαϊκή επιμόρφωση, καθώς και των δικτύων για μαθητές, διευθυντές σχολείων, επαγγελματίες του τομέα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές. Η LLLP αναγνωρίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2009 ως έναν «μοναδικό φορέα εκπροσώπησης» για τους διάφορους παράγοντες κατάρτισης και εκπαίδευσης στον τομέα της δια βίου μάθησης, στο επίπεδο της ΕΕ. Έχει τη λειτουργική υποστήριξη της ΕΕ από το 2010, στο πλαίσιο των προγραμμάτων LLP (Πρόγραμμα δια βίου μάθησης) και Erasmus+. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://lllplatform.eu/

Το Συντονιστικό Γραφείο Ενώσεων Ευρωπαίων Μαθητών (OBESSU) είναι η ευρωπαϊκή πλατφόρμα για τις οργανώσεις και τις ενώσεις μαθητών που φοιτούν σε κρατικά σχολεία. Ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1975 στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας. Σήμερα εκπροσωπεί 31 ανεξάρτητες, αντιπροσωπευτικές και δημοκρατικές μαθητικές οργανώσεις από 22 ευρωπαϊκές χώρες. Ο OBESSU εκπροσωπεί τη φωνή των Ευρωπαίων μαθητών σε διάφορα θεσμικά όργανα και πλατφόρμες. Ο OBESSU προσπαθεί να βελτιώσει τα εκπαιδευτικά συστήματα στην Ευρώπη, να προωθήσει τη δημοκρατία στα σχολεία και τη συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία λήψεως των αποφάσεων. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://obessu.org/

Το Scotdec είναι ένα Εκπαιδευτικό Κέντρο το οποίο στηρίζει την εκπαίδευση των πολιτών ολοκλήρου του κόσμου εδώ και περίπου 30 χρόνια. Συνεργάζεται με εταίρους στην Ευρώπη για να διασφαλίσει ότι οι νέοι μπορούν και διαθέτουν τα κίνητρα για να καταπολεμήσουν την παγκόσμια ανισότητα, δημιουργώντας έτσι ένα δικαιότερο μέλλον για όλους. Το όραμά του περιλαμβάνει μια συμπεριληπτική, συμμετοχική και δημιουργική προσέγγιση προς τη μάθηση. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.scotdec.org.uk/

Η Συνέλευση Συνεργασίας για την Ειρήνη (Asamblea de Cooperacion Por la Paz – ACPP) είναι μία αστική Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση η οποία είναι ανεξάρτητη από πολιτικές παρατάξεις. Υπερασπίζεται τις δημοκρατικές αξίες και μάχεται για την κοινωνική και οικονομική δικαιοσύνη. Η ACPP, από την ίδρυσή της το 1990, εξακολουθεί να πιστεύει στις αξίες του πασιφισμού, της ανοχής και του διαλόγου. Οι βασικοί στόχοι της ACPP είναι:

• Η προώθηση της ειρήνης, της αλληλεγγύης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο.
• Η εξέλιξη της μελέτης και έρευνας και η προώθηση της διεθνούς συνεργασίας.
• Η παροχή πολιτιστικής, κοινωνικής, εκπαιδευτικής, περιβαλλοντικής, ιατροφαρμακευτικής και οικονομικής ανθρωπιστικής βοήθειας σε εθνικές ή κοινωνικές ομάδες που τη χρειάζονται από όλον τον κόσμο.
• Η παροχή πολιτιστικής, κοινωνικής ή οικονομικής βοήθειας σε εξόριστους και πρόσφυγες στην Ισπανία.
• Η προώθηση πολιτιστικών προγραμμάτων για την ενίσχυση της ισότητας ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες.
• Encouraging active participation of young people through programs and protecting children’s rights.
• Η παρότρυνση των νέων ώστε να συμμετέχουν ενεργά μέσα από προγράμματα και η προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών.
• Η παρότρυνση για ενεργή κοινωνική συμμετοχή, μέσα από αναπτυξιακά προγράμματα και την κατάρτιση εθελοντών.
• Παροχή βοήθειας και κατάρτισης σε δασκάλους και άλλους εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς παράγοντες.

Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://www.acpp.com/

Η ένωση Expedition Inside Culture («Stowarzyszenie Ekspedycja w głąb kultury») με έδρα την Πολωνία είναι μια οργάνωση που ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2003.Έχει οργανώσει πολλά διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα για νέους και ενήλικες από την Ουκρανία, τη Λιθουανία, τη Γερμανία, τις ΗΠΑ, τη Σλοβακία, την Τουρκία, τη Ρουμανία και τη Γαλλία. Η EIC διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη μαθησιακή διαδικασία και την μετακίνηση των ομάδων των μαθητών σε διαφορετικά μέρη και περιβάλλοντα, προσπαθώντας πάντα να χρησιμοποιεί μια βιωματική μάθηση μέσω της υπαίθριας εκπαίδευσης. Ανάμεσα σε άλλες πρωτοβουλίες, ο φορέας έλαβε χρηματοδότηση για την οργάνωση ενός Προγράμματος Grundtvig: «Βιωματική μάθηση μέσω της υπαίθριας εκπαίδευσης για την Κοινωνία της Γνώσης, τον Διαπολιτισμικό Διάλογο και την Προσωπική Ανάπτυξη». Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://expedition.org.pl/index.php/pl/

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ιδρύθηκε το 2011 με τον Νόμο 3966 (ΦΕΚ Α΄ 118/24-05-2011). Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το Ι.Ε.Π. λειτουργεί με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον ως επιτελικός επιστημονικός φορέας που υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με στόχο την επιστημονική έρευνα και μελέτη των θεμάτων που αφορούν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τη μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τη διαρκή επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του σχεδιασμού και της εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής στα θέματα αυτά. Το Ι.Ε.Π. γνωμοδοτεί για την επίσημη ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών και του συνόλου του εκπαιδευτικού υλικού που απευθύνεται σε μαθητές στα σχολεία της Ελλάδας. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://iep.edu.gr/en/