Όλα τα σχολεία μπορούν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα καταρτίζοντας ένα Σχέδιο Δράσης για τη συμπερίληψη στο σχολείο τους.

Γιατί;

Το Σχέδιο Δράσης θα σας βοηθήσει να δείτε τις περιοχές στις οποίες θα πρέπει να δουλέψετε περισσότερο για να βελτιώσετε το δρόμο προς τη συμπερίληψη. Οι εκπαιδευτικοί στην αρχή της χρονιάς θα πρέπει να αναγνωρίσουν τη διαφορετικότητα στο σχολείο τους, καταγράφοντας τις ανάγκες της σχολικής κοινότητας ως προς τη συμπερίληψη και τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να τις καλύψουν.

Πότε;

Το Σχέδιο Δράσης που θα συμπεριλαμβάνει τα πεδία όπου θα εστιάσετε καθώς και τις δραστηριότητες τις οποίες σκοπεύετε να υλοποιήσετε κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, θα πρέπει να κατατεθεί έως τις 10 Ιανουαρίου 2020.

Μετά τέλος της σχολικής χρονιάς, έως τις 10 Ιουλίου 2020, θα πρέπει να καταθέσετε μια έκθεση απολογισμού (σύμφωνα με το σχέδιο που θα βρείτε εδώ)που θα περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που έγιναν, τα αποτελέσματα τους και τι καταφέρατε να πετύχετε.

Ποιός;

To Σχέδιο Δράσης μπορεί να καταρτιστεί από την ομάδα του σχολείου που συμμετέχει στο πρόγραμμα, συμπεριλαμβάνοντας δραστηριότητες από διάφορους εκπαιδευτικούς και μαθητές. Ο εκπαιδευτικός που θα είναι υπεύθυνος συντονισμού του προγράμματος στο σχολείο θα πρέπει να το καταθέσει στο victoria.kyriaki@britishcouncil.gr.

Με ποιον τρόπο;

Με ποιον τρόπο;

Μπορείτε να βρείτε τη φόρμα που πρέπει να καταθέσετε καθώς και περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες για το Σχέδιο Δράσης στο εγχειρίδιο ή στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.inclusiveschools.net

Μετά από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σας θα λάβετε διαπίστευση συμμετοχής στην Kοινότητα των Σχολείων της Συμπερίληψης (InScool Community) σε όλη την Ευρώπη. Οι καλύτερες πρακτικές θα διακριθούν κι ένα σχολείο θα καταφέρει να παραστεί δια των αντιπροσώπων του στην τελική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες