Τι μπορεί να κάνει η ΕΕ για την προώθηση της συμπερίληψης στα σχολεία; Πώς μπορούν οι επαγγελματίες να βελτιώσουν τη συμπερίληψη στις στρατηγικές διαχείρισης των σχολείων της ΕΕ;

Την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες, το πρόγραμμα Inclusive Schools θα παρουσιάσει την καινοτόμο προσέγγισή του κατά τη διάρκεια του #LLLWeek. Οι προσκεκλημένοι ομιλητές θα συζητήσουν ενδιαφέρουσες απόψεις όπως η δημιουργία μιας σχολικής κοινότητας χωρίς αποκλεισμούς, η ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών συμπερίληψης εντός των σχολείων της ΕΕ και η εκπαίδευση των πολιτών του μέλλοντος.