Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας «Δια Βίου Μάθησης» που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου 2019, θα διοργανώσουμε την εκδήλωση μας για τη διάχυση και επικοινωνία του προγράμματος. Άνθρωποι από εκπαιδευτικά ιδρύματα, και οργανισμούς καθώς και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα μας μιλήσουν για το παρόν και το μέλλον της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη.