Στις 6 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της εβδομάδας Δια Βίου Μάθησης 2019 (Lifelong Learning Week) στις Βρυξέλλες, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση Inclusion at schools: from policy to practice (agenda). Η εκδήλωση οργανώθηκε από το  Lifelong Learning Platform με την υποστήριξη των εταίρων του προγράμματος Inclusive Schools και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (EVBB). Ήταν η πρώτη δημόσια εκδήλωση για το πρόγραμμα Inclusive Schools με στόχο να παρουσιάσει την ιδέα του προγράμματος σε φορείς χάραξης πολιτικής (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Μόνιμες Αντιπροσωπείες των χωρών-μελών της ΕΕ) και ενδιαφερόμενα μέρα (εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς, διευθυντές σχολείων και συνδικάτα).