Στις 24-26 Ιανουαρίου στο Βουκουρέστι, το CNE, το Εθνικό Μαθητικό Σχολικό Συμβούλιο στη Ρουμανία, με τη βοήθεια του MAKOSZ και του Save the Children Ρουμανίας διοργάνωσαν την πρώτη εκπαίδευση για το Inclusive Schools, στην οποία 40 μαθητές από όλη τη Ρουμανία έμαθαν πώς μπορούν να αξιοποιήσουν τη μεθοδολογία του προγράμματος στις κοινότητές τους και πώς μπορούν να προωθήσουν την ιδέα για πιο συμπεριληπτικά εκπαιδευτικά συστήματα.

Την εκπαίδευση συντόνισε η Antonia Pup, πρόεδρος της CNE και μέλος του προγράμματος Inclusive Schools Leaders με τη συνεργασία του Adrian Barbaroş, μέλους του συμβουλίου της OBESSU. Η τριήμερη εκπαίδευση βοήθησε τους συμμετέχοντες (που προέρχονταν από διαφορετικά σχολεία με διαφορετικό υπόβαθρο) να προσδιορίσουν τις βασικές αρχές για ένα συμπεριληπτικό σχολείο και να αντιληφθούν τη σημασία ενός σχολείου που είναι φιλικό για κάθε παιδί. Οι συμμετέχοντες συνεργάστηκαν για να αναπτύξουν τοπικά σχέδια δράσης για τους επόμενους μήνες, προκειμένου να προωθήσουν τη μεθοδολογία του Inclusive Schools σε 200 σχολεία της Ρουμανίας.

Αλλά το ταξίδι δεν τελειώνει εδώ. Οι πρεσβευτές έχουν μεγάλα σχέδια ώστε να αναπτύξουν περαιτέρω τα σχέδια δράσης τους με συγκεκριμένες δραστηριότητες που οι μαθητές μπορούν να οργανώσουν στις κοινότητές τους. Επιπλέον, η CNE και η MAKOSZ σχεδιάζουν να διοργανώσουν μια δεύτερη εκπαίδευση, στην Κοβάσνα, μια κομητεία της Ρουμανίας στην οποία οι περισσότεροι μαθητές προέρχονται από την ουγγρική μειονότητα. Το σημαντικότερο μήνυμα του προγράμματος είναι ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι για την επίτευξη ποιοτικής συμπεριληπτικής εκπαίδευσης για όλους.