Μεταξύ 29 και 31 Μαΐου διοργανώσαμε στην Αθήνα την Εκπαίδευση των Εκπαιδευτών μας από όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.