Από 18 έως20 Φεβρουαρίου είχαμε την πρώτη μας συνάντηση στα κεντρικά γραφεία του British Council στο Λονδίνο. Όλοι οι συνεργάτες είναι έτοιμοι για να ξεκινήσουμε το πρόγραμμα!