Σχολεία από όλη την Ευρώπη λαμβάνουν μέρος στη Θεματική Εβδομάδα για τη Συμπερίληψη – Inclusion Week 2020 και καλείστε όλοι να συμμετέχετε!

Είναι ένας μοναδικός τρόπος ώστε οι νέοι και τα σχολεία να ενημερωθούν για τα δικαιώματα των παιδιών, να τα εφαρμόσουν στην πράξη και να κατανοήσουν βαθύτερα τις αξίες που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η εβδομάδα περιλαμβάνει πληθώρα διαδραστικών δραστηριοτήτων και εργαστηρίων που έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύσουν τα σχολεία της Ευρώπης. Στόχος είναι να δημιουργηθούν εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που τόσο το ήθος όσο και το πρόγραμμα σπουδών τους θα επικεντρώνεται στα δικαιώματα των παιδιών και των νέων.

Η Inclusion Week δεν απευθύνεται μόνο στους νέους, αλλά,εξίσου σημαντικό, και στους ενήλικες. Γίνετε όσο περισσότερο δημιουργικοί με μεγαλόπνοες ιδέες, με διασκεδαστικές και γόνιμες δραστηριότητες που ταιριάζουν στο σχολείο σας και παράλληλα προωθούν και προβάλλουν τα δικαιώματα των παιδιών. Εκπαιδευτικοί και μαθητές μπορούν να δουλέψουν από κοινού για αυτόν τον στόχο!

Πότε;

Τα σχολεία μπορούν να επιλέξουν μια εβδομάδα από το ακαδημαϊκό έτος για να διοργανώσουν αυτήν τη γιορτή. Μπορούν να επιλέξουν μια χρονική στιγμή που έχει ιδιαίτερη σημασία για το κάθε σχολείο!

Γιατί;

 Η μαθησιακή διαδικασία μπορεί να αφορά οτιδήποτε επιθυμεί να πετύχει το σχολείο σας μέσω της Inclusion Week. Ιδέες όπως η ευαισθητοποίηση και η διαφορετικότητα, η ενεργή συμμετοχή της σχολικής κοινότητας ή ό,τι άλλο εσείς αποφασίσετε.

Τι;

Επιλέξτε ένα θέμα το οποίο αφορά έναν από τους τομείς προτεραιότητάς σας ή είναι πιο σχετικό και εφικτό για το σχολείο σας, κάτι που θα ενθουσιάσει τους μαθητές σας και θα διεγείρει τη φαντασία τους!

Με ποιον τρόπο;

Επωφεληθείτε από αυτήν την εβδομάδα για να αναπτύξετε δραστηριότητες προσαρμοσμένες με βάση τις προτεραιότητες και τα ενδιαφέροντα του σχολείου σας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της Inclusion Week για προτεινόμενες δραστηριότητες και υλικό. Μπορείτε να κατευθύνετε το θέμα της συμπερίληψης προς μια δημιουργική οδό μέσα από τις τέχνες, τον κινηματογράφο, τη μουσική και τη ζωγραφική!

Ποιος;

Όλοι οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές, οι γονείς και οι τοπικές κοινότητες μπορούν να διοργανώσουν την Inclusion Week.

Με το τέλος της εκδήλωσης, θα δημιουργήσετε σε συνεργασία μια σύντομη και δημιουργική αναφορά με τις δραστηριότητές σας και κατόπιντο σχολείο θα λάβει το πιστοποιητικό συμμετοχής στη διοργάνωση της θεματικής εβδομάδας ως αναγνώριση της σκληρής σας δουλειάς!