Το παρόν έργο σχεδιάστηκε με το όραμα να εμπνεύσει πρακτικές συμπερίληψης σε σχολεία σε όλη την Ευρώπη. Με τον όρο συμπερίληψη, στοχεύουμε να αγκαλιάσουμε κάθε είδους ποικιλομορφία και να αντιμετωπίσουμε τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε μαθητή για την ανάπτυξη της εκπαίδευσης του και την πρόσβαση σε ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον που προσφέρει ευκαιρίες σε όλους. Η ομάδα του Inclusive Schools έχει δημιουργήσει ένα σύνολο εργαλείων που διευκολύνουν τη διαδικασία συμπερίληψης στη σχολική κοινότητα και παρέχουν κίνητρα στο προσωπικό και τους μαθητές του σχολείου να υιοθετήσουν τη μεθοδολογία και να προσαρμοστούν αναλόγως. Αυτά τα εργαλεία προορίζονται κατά κύριο λόγο για τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές των σχολείων από την αρχή μέχρι το τέλος του σχολικού έτους, αλλά έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία και από μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας.

Ο εκπαιδευτικός οδηγός του Inclusive Schools, γράφτηκε από την Sian Williams, διεθνή εμπειρογνώμονα με πάνω από είκοσι πέντε χρόνια εμπειρίας στην εκπαίδευση και προγράμματα συμπεριληπτικής εκπαίδευσης σε όλο τον κόσμο. Αυτή η εργαλειοθήκη έχει σχεδιαστεί για να σας καθοδηγήσει με ευελιξία και με τρόπο που να ταιριάζει στο σχολείο σας, από την αρχή του ταξιδιού σας προς τη συμπερίληψη, βελτιώνοντας τα προσωπικά και ακαδημαϊκά αποτελέματα για όλα τα παιδιά και τους νέους και εστιάζοντας στην πρόσβαση και τη συμμετοχή τους στην ποιοτική μάθηση. Θα βρείτε πολλές συμβουλές, μεθοδολογίες και δραστηριότητες που μπορείτε να εφαρμόσετε στην τάξη ή μέσα στην σχολική κοινότητα.

 

Τα εργαλεία της Εβδομάδας για τη Συμπερίληψη (Inclusion Week) : α) Υπόδειγμα Σχεδίου Δράσης και β) Πληροφορίες για τον Σχεδιασμό της Εβδομάδας για τη Συμπερίληψη, είναι εύχρηστα μονοσέλιδα που μπορούν να σας δώσουν το πλαίσιο για να ξεκινήσετε και περιέχουν συμβουλές και ιδέες για το πώς να οργανώσετε την Εβδομάδα Συμπερίληψής σας. Το υλικό αυτό είναι ήδη μέρος του Εκπαιδευτικού Οδηγού αλλά το παρουσιάζουμε ξεχωριστά προς διευκόλυνσή σας. Τέλος, το πακέτο δραστηριοτήτων για την Εβδομάδα Συμπερίληψης, είναι μια χρήσιμη συλλογή προτεινόμενων δραστηριοτήτων από τον Εκπαιδευτικό Οδηγό για να παρακινήσει τους εκπαιδευτικούς να το χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας. Το υλικό δεν είναι περιοριστικό, μπορείτε να σχεδιάσετε τις δικές σας δραστηριότητες αν το επιθυμείτε!

 

Οι Πληροφορίες για την Κατάρτιση του Σχεδίου Δράσης και το Υπόδειγμα Σχεδίου Δράσης, παρέχουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τις περιοχές στις οποίες πρέπει να επικεντρωθεί η σχολική κοινότητα σας σχετικά με τη συμπερίληψη, τις ευθύνες κάθε μέλους της ομάδας σας και πώς μπορείτε να παρακολουθείτε αποτελεσματικά την εργασία σας καθ ‘όλη τη διάρκεια του έτους. Οι Πληροφορίες παρέχουν επεξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο που θα ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε το Σχέδιο Δράσης και τις ερωτήσεις που θα ζητηθούν για την ανάλυση των αναγκών ενώ το Υπόδειγμα Σχεδίου Δράσης περιλαμβάνει έναν πίνακα που θα είναι ο οδηγός για την οργάνωση σας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Ελπίζουμε ότι θα βρείτε τους πόρους αυτούς χρήσιμους και ότι θα αποτελέσουν μια καλή βάση πάνω στην οποία θα ξεκινήσετε το ταξίδι της συμπερίληψης στη σχολική σας κοινότητα!