‘Inclusive Schools’ zal zich richten op het aanpakken van discriminatie op basis van fysieke eigenschappen, speciale behoeften, etnische achtergrond en sociaaleconomische status van jongeren.

We willen scholen in staat stellen intercultureel onderwijs aan te bieden dat de normaliteit van diversiteit in alle gebieden van het leven accepteert en respecteert.

We zullen samenwerken met scholen om jonge mensen van verschillende achtergronden te integreren in het hart van hun gemeenschap om hen te helpen een sterk gevoel van eigenwaarde en samenhorigheid met hun leeftijdsgenoten te ontwikkelen.

Het project zal worden gerealiseerd in samenwerking met zes organisaties uit het Verenigd Koninkrijk, België, Spanje, Griekenland en Polen en zal twee jaar duren.

We willen iedereen betrekken die een rol speelt bij het beheren van scholen, waaronder:

  • Schoolgemeenschappen: schoolleiders, leraren, professoren, studenten, schooladviseurs, schoolpsychologen en ouders
  • Beleidsmakers en personeel van de overheid: EU-instellingen, ministeries en lokale overheden
  • Instellingen en organisaties met een focus op onderwijs, zowel op lokaal als op Europees niveau
  • Geïnteresseerden om deel te nemen, zullen een gemeenschap van leiders vormen, belast met het bijdragen van ideeën om inclusiestrategieën voor scholen in heel Europa te vormen. We zullen deze schoolgemeenschappen ondersteunen om voorvechter van culturele verandering te worden, die vertrouwen hebben in het aanpakken van discriminatie en bereid zijn om zelfsturende initiatieven voor inclusie te verdedigen.

Samen met deze leiders zal het project een rimpeleffect creëren voor de hele schoolgemeenschap en de creatie van een actieplan ondersteunen om toekomstige inclusiestrategieën op Europese scholen praktisch te realiseren.