De ‘British Council’ is een internationale organisatie in het Verenigd Koninkrijk voor educatieve kansen en culturele relaties. Het is actief in meer dan 110 landen en heeft meer dan 85 jaar ervaring met het inrichten van programma’s in Engels, kunst, onderwijs en maatschappij. Wij geloven dat culturele relaties leiden tot het opbouwen van internationaal vertrouwen en begrip, tot het genereren van kansen voor individuen om hun potentieel te vervullen en tot het bevorderen van de samenwerking die bijdraagt aan een stabiele wereld. Voor meer informatie: https://www.britishcouncil.gr

Het ‘Lifelong Learning Platform’ (het platform voor levenslang leren, voorheen EUCIS-LLL) werd in 2005 opgericht en omvat vandaag 41 Europese netwerken die actief zijn op het gebied van onderwijs, training en jeugdzaken. Deze organisaties vertegenwoordigen miljoenen actoren in heel Europa en bestrijken alle onderwijs- en opleidingssectoren, inclusief netwerken voor voortgezet en hoger onderwijs, beroepsonderwijs en -training, volwassenenonderwijs en volksonderwijs; netwerken voor studenten, schooldirecteurs, ouders, HRD-professionelen, leraren en trainers. LLLP werd in 2009 door de Europese Commissie erkend als “unieke vertegenwoordiging” van levenslang leren van de verschillende onderwijs- en opleidingsactoren die op EU-niveau zijn georganiseerd. Het ontvangt sinds 2010 operationele steun van de EU in het kader van de LLP- en Erasmus + -programma’s. Voor meer informatie: http://lllplatform.eu/

Het ‘Organizing Bureau of European School Students Unions International’ (het bureau van Europese Schoolstudentenraden Internationaal), OBESSU is het Europese platform van nationale schoolstudentenorganisaties en raden. Het werd opgericht in april 1975 in Dublin, Ierland. Vandaag vertegenwoordigt het 31 onafhankelijke, representatieve en democratische studentenorganisaties in 22 Europese landen. OBESSU vertegenwoordigt de stem van Europese scholieren tegenover verschillende instellingen en platformen. OBESSU streeft naar verbetering van de onderwijssystemen in Europa, bevordering van schooldemocratie en participatie van scholieren in de besluitvorming. Voor meer informatie: https://obessu.org/

‘Scotdec’ is een wereldwijd leercentrum dat al bijna 30 jaar onderwijs over wereldburgerschap ondersteunt. Ze werken samen met partners in Europa om ervoor te zorgen dat jonge mensen in staat zijn en gemotiveerd zijn om op te komen tegen wereldwijde ongelijkheid – hierdoor een eerlijkere toekomst voor iedereen te creëren. Hun visie op werk omvat een inclusieve en participatieve manier en ze hebben een creatieve en actieve benadering op leren. Voor meer informatie: http://www.scotdec.org.uk/

 ‘ACPP’ is een seculiere non-profit vzw die onafhankelijk is van politieke partijen. Het verdedigt democratische waarden en staat voor sociale en economische rechtvaardigheid. Sinds de oprichting in 1990 is ACPP nog steeds sterk overtuigd van pacifisme, tolerantie en dialoog. De hoofddoelstellingen van ACPP zijn:

  • Bevordering van wereldwijd vrede, solidariteit en mensenrechten.
  • Bevordering van de studie, het onderzoek en de bevordering van internationale samenwerking.
  • Verstrekking van culturele, sociale, educatieve, ecologische, gezondheids- en economische humanitaire hulp aan etnische of sociale groepen die deze nodig hebben waar dan ook in de wereld.
  • Bieden van culturele, sociale of economische hulp aan mensen in ballingschap en immigranten in Spanje.
  • Bevordering van culturele programma’s voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen.
  • Aanmoediging van de actieve participatie van jongeren via programma’s en de bescherming van de rechten van kinderen.
  • Aanmoediging van actieve sociale participatie door ontwikkelingsprogramma’s en training van vrijwilligers.
  • Bieden van assistentie en training aan leraren en andere educatieve en sociale actoren.

Voor meer informatie: https://www.acpp.com/

‘Association Expedition Inside Culture’ (“Stowarzyszenie Ekspedycja w głąb kultury”) in Polen is een organisatie die formeel is opgericht in januari 2003. Het heeft tal van internationale onderwijsprojecten georganiseerd voor jongeren en volwassenen uit Oekraïne, Litouwen, Duitsland, Verenigde Staten, Slowakije, Turkije, Roemenië en Frankrijk. EIC beheert het leerproces en de mobiliteit van de groepen doeltreffend op verschillende plaatsen en locaties en probeert altijd een expeditionaire leerbenadering te gebruiken. Naast verschillende initiatieven, werd de instelling opgericht om een Grundtvig-workshop te organiseren: “Expeditionair leren voor de kennismaatschappij, interculturele dialoog en persoonlijke ontwikkeling”. Voor meer informatie: https://expedition.org.pl/index.php/pl/

Het ‘Institute of Educational Policy’ (IEP) is in 2011 in Griekenland opgericht met publiekrecht 3966 (Staatscourant Α΄ 118/ 24-05-2011). Het is een publiekrechtelijke privaatrechtelijke entiteit onder toezicht van de Griekse minister van Onderwijs en Religieuze Zaken. IEP werkt ten behoeve van het algemeen belang als een uitvoerend wetenschappelijk orgaan dat het ministerie van Onderwijs en Religieuze Zaken ondersteunt. Het heeft als hoofddoel het wetenschappelijk onderzoek en de studie van de kwesties in verband met basis- en voortgezet onderwijs, de overgang van voortgezet naar hoger onderwijs, evenals de voortdurende wetenschappelijke en technische ondersteuning voor het ontwerp en de implementatie van kwesties in het onderwijsbeleid. De formele ontwikkeling van het curriculum en al het onderwijsmateriaal gericht op studenten in scholen in Griekenland gaat voor goedkeuring via het IEP. Voor meer informatie:  http://iep.edu.gr/en/