Czy Wasza szkolna społeczność docenia różnorodność …

A dlaczego nie mielibyście odegrać kluczowej roli w nadawaniu kształtu przyszłym praktykom edukacyjnym dzięki udziałowi w projekcie Szkoły Włączające (Inclusive Schools).

Szkoły Włączające, to incjatywa zwiększająca podmiotowość szkół w Europie w taki sposób, aby projektowały i tworzyły one inkluzywne praktyki uczenia się umożliwiające aktywne angażowanie i inspirowanie uczących się wspólnot.

Projekt wspiera tworzenie środowisk szkolnych, w których nauczyciele i młodzi ludzie są otwarci i pochylają się z troską nad wyzwaniami oraz rozumieją korzyści wynikające z różnorodności. Przyjęcie podejścia inkluzywnego oznacza, że w szkole istnieje środowisko uczenia się, w którym każdy uczeń i każda uczennica mają szansę na odniesienie sukcesu.

To szkoły mają decydującą rolę w projekcie Szkoły Włączające uczestnicząc w następujących działaniach:

  • Tworzenie narzędzi do monitorowania różnorodności i rozwój strategii
  • Stworzenie praktycznego przewodnika „jak to zrobić”
  • Szkolenie trenerów na poziomie krajowym i międzynarodowym
  • Zaprojektowania schematu certyfikacji dla Szkół Włączających

Wiemy, że edukacja włączająca jest koniecznym warunkiem zmiany przekonań i niwelowanie barier w szkołach. Szkoły, które dołączą do projektu zostaną w wyposażone w wiedzę i kompetencje niezbędne, aby ta zmiana wydarzyła się również u nich.

Zasady edukacji włączającej powinny być podstawowym elementem działania każdej szkoły w Europie. Zachęcając i umożliwiając działanie szkolnym liderom, będziemy pracować razem, tak aby zasady edukacji włączającej były widoczne i przydatne dla wszystkich niezależnie od ich specyfiki.

Próba dotarcia do jak największej liczby szkół w Europie to klucz do sukcesu projektu Szkoły Włączające.

Ten projekt wykorzystuje innowacyjne kampanie komunikacyjne, planuje prowadzenie otwartych konwersacji między społecznościami szkolnymi a decydentami politycznymi, oraz tworzy kanał komunikacyjny dla dyskusji prowadzonych wokół inkluzji i różnorodności.