Szkoły Włączające będą się skupiać na niwelowaniu dyskryminacji wynikającej z cech fizycznych młodych osób, ich specjalnych potrzeb, rasy i statusu socjo-ekonomicznego.

Chcemy zachęcić szkoły do prowadzenia edukacji interkulturowej – nauczania, które akceptuje i szanuje powszechną różnorodność we wszystkich obszarach życia.

Będziemy pracować ze szkołami, aby integrować młodych ludzi, o różnorodnym pochodzeniu, w ich społecznościach, pomagając im w rozwoju poczucia sensu i wiary w siebie oraz wspólnoty z rówieśnikami.

Projekt będzie realizowany przez dwa lata w partnerstwie z sześcioma organizacjami z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Grecji, Belgii i Polski.

Chcemy zaangażować wszystkich, którzy odgrywają rolę w zarządzaniu szkołami, czyli:

  • Wywodzących się z szkolnych społeczności – przywódców, nauczycieli, profesorów, uczniów, studentów, doradców, psychologów i rodziców
  • Decydentów politycznych i pracowników instytucji publicznych – europejskich, ministerstw i samorządów lokalnych
  • Wywodzących się z instytucji i organizacji koncentrujących się na edukacji, zarówno na poziomie lokalnym, jak i europejskim.
  • Zainteresowani współpracą stworzą wspólnotę przywódców, których zadaniem będzie proponowanie pomysłów na formułowanie strategii włączania w szkołach w całej Europie. Będziemy wspierać te szkolne społeczności w dojrzewaniu do roli adwokatów kulturowej zmiany, kompetentnych w zwalczaniu dyskryminacji i przygotowanych do samozarządzania inicjatywami dla inkluzji.

Pracując wraz z tymi liderami, projekt przyczyni się do wprowadzenia zmiany w zaangażowanych szkołach oraz powstania planu wprowadzenia strategii inkluzji w europejskich szkołach.