6 grudnia, w ramach Tygodnia uczenia się przez całe życie 2019, w VLEVA, agencji łącznikowej Flanders-Europe (Bruksela, Belgia) odbyło się wydarzenie: „Integracja w szkołach: od polityki do praktyki”. Zorganizowała je platforma uczenia się przez całe życie przy wsparciu partnerów projektu Inscool i EVBB, Europejskiego Stowarzyszenia Instytutów Kształcenia Zawodowego. Było to pierwsze publiczne wydarzenie Inscool, którego celem było przedstawienie idei projektu decydentom (np. Komisji Europejskiej, stałym przedstawicielstwom krajów lub regionów UE) i kluczowym interesariuszom (nauczycielom, uczniom, związkom zawodowym, rodzicom, dyrektorom szkół) jako a także dowiedzieć się o inspirujących praktykach włączenia szkolnego.

Przeczytaj pełny raport z wydarzenia (w języku angielskim): http://lllplatform.eu/news/event-report-inclusion-at-schools-from-policy-to-practice/