W dniach 24–26 stycznia w Bukareszcie CNE – Krajowa Rada Uczniów Szkół w Rumunii, z pomocą MAKOSZ i organizacji Save the Children Romania, zorganizowała pierwsze krajowe szkolenie szkół integracyjnych, w którym 40 uczniów z całej Rumunii nauczyło się, jak  wykorzystać metodologię Szkół Włączających w ich społecznościach oraz jak walczyć o bardziej integracyjne systemy edukacyjne, wykorzystując mechanizmy lobbingu i orędownictwa (advocacy).

Szkolenie poprowadziła Antonia Pup, prezes CNE i członek projektu Inclusive Schools Leaders z pomocą Adriana Barbaroș, członka zarządu OBESSU. Trzydniowa sesja badawcza pomogła uczestnikom (pochodzącym z różnych szkół, o różnym pochodzeniu) zidentyfikować podstawowe zasady dla szkół integracyjnych i uświadomiła im znaczenie szkoły przyjaznej dla każdego dziecka. Współpracowaliśmy nad opracowaniem lokalnych planów działania na kolejne miesiące w celu promowania metodologii szkół integracyjnych w 200 szkołach z Rumunii.

Ale podróż nie kończy się tutaj – ambasadorzy mają wielkie plany i wszyscy będą dalej opracowywać swoje plany działania dzięki konkretnym działaniom, które uczniowie mogą zorganizować w swoich społecznościach. Ponadto CNE i MAKOSZ planują zorganizować drugie szkolenie krajowe w Covasna, w Rumunii, gdzie większość uczniów pochodzi z mniejszości węgierskiej. Najważniejsze przesłanie, które chcemy uwzględnić w głównym nurcie, to konieczność zjednoczenia w celu osiągnięcia wysokiej jakości edukacji włączającej dla wszystkich.