zgoda:

2 + 14 =

Polityka prywatności

Zespół Szkół Włączających chciałby wykorzystać podane przez Was informacje w celu udzielania odpowiedzi na Wasze pytania i konkretne prośby dotyczące projektu. Będziemy przetwarzać Wasze dane osobowe na podstawie Waszej zgody.

Ochrona danych

Zespół Szkół Włączających przestrzega ogólnego unijnego rozporządzenia o ochronie danych (UE) 2016/679 (RODO) oraz przepisów w innych krajach, które spełniają międzynarodowe standardy. Macie prawo poprosić o kopię informacji, które posiadamy na Wasz temat, i macie prawo poprosić nas o poprawienie wszelkich nieścisłości w tych informacjach. Jeśli macie obawy dotyczące sposobu, w jaki wykorzystaliśmy te dane osobowe, macie również prawo złożyć skargę.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z sekcją dotyczącą prywatności w Wielkiej Brytanii. Strona internetowa Rady pod adresem www.britishcouncil.org/privacy lub skontaktuj się z zespołem Inclusive Schools pod adresem victoria.kyriaki@britishcouncil.gr. Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres 7 lat od czasu odbioru.