Trwający właśnie projekt został zaprojektowany z myślą o inspirowaniu praktyk integracyjnych w szkołach w całej Europie. Pod pojęciem włączenia staramy się uwzględniać wszystkie rodzaje różnorodności i zaspokajać szczególne potrzeby każdego ucznia w zakresie uczenia się i dostępu do bezpiecznego środowiska szkolnego, oferującego szanse wszystkim uczniom i uczennicom. Zespół Szkół Włączających pracował nad zestawem narzędzi, aby ułatwić proces integracji społeczności szkolnej i zachęcić pracowników szkoły i uczniów do przyjęcia naszej metodologii i odpowiedniego jej dostosowania. Narzędzia te są przeznaczone przede wszystkim dla nauczycieli i dyrektorów szkół od początku do końca roku szkolnego, ale zdarzało się, że korzystali z nich również aktywnie zaangażowani uczniowie w starszym wieku.

Autorem pakietu edukacyjnego dla szkół integracyjnych jest Sian Williams, międzynarodowy ekspert z ponad dwudziestopięcioletnim doświadczeniem w edukacji i projektach włączania w edukację na całym świecie. Ten zestaw narzędzi został zaprojektowany, aby poprowadzić Cię elastycznie, w sposób odpowiedni dla Twojej szkoły, od początku drogi do integracji, czyli poprawie wyników osobistych i akademickich wszystkich dzieci i młodzieży, poprzez skupienie się na ich dostępie i uczestnictwie odpowiedniej i dobrej edukacji. Znajdziesz tu wskazówki związane z metodologią i działaniami prowadzonymi w klasie lub w społeczności szkolnej.

Narzędzia Tygodnia Włączenia: a/ mini-plan działania i b/ wytyczne na poręcznych jedno-kartkowych materiałach, które przedstawiają schemat jak zacząć oraz wskazówek i pomysłów, jak zorganizować Tydzień Włączenia (Integracji). Są one już częścią pakietu edukacyjnego, ale dla wygody nauczycieli niniejszym prezentujemy je również osobno. Wreszcie, pakiet zajęć z tygodnia integracji, przydatna kompilacja sugerowanych zajęć z pakietu edukacji, aby zmotywować nauczycieli do korzystania podczas tygodnia integracji. Nie są one obowiązkowe, więc zaplanuj własne!

Wytyczne do planu działania i szablon planu przedstawiają schematyczne ramy dla obszarów, na których społeczność szkolna powinna się skupić w zakresie integracji, jakie są obowiązki każdego członka zespołu integracji oraz w jaki sposób można skutecznie monitorować swoją pracę przez cały rok, osiągając cele ustanowione na początku. Wytyczne zawierają wyjaśnienia, jak zacząć korzystać z planu działania i jakie pytania należy zada, aby przeanalizować potrzeby, a szablon przedstawia tabelę, która będzie kompasem organizatora działań na rok szkolny.

Mamy nadzieję, że zasoby te okażą się przydatne i że będą stanowić dobrą podstawę do rozpoczęcia podróży w kierunku ścieżki włączenia społeczności szkolnej!