Projekt Szkoły Włączające skoncentruje się na usuwaniu najważniejszych przeszkód w praktyce edukacji włączającej:

Zbyt duża liczba uczniów w klasie. Wiemy jak trudne jest dla nauczycieli dbanie o zaspokajanie dodatkowych potrzeb, które mogę mieć niektórzy młodzi ludzi w klasie

Uprzedzenia wobec różnorodności w szkolnych społecznościach, na przykład wobec dzieci uchodźczych i emigranckich, dzieci z trudnościami w uczeniu się, znęcanie się, stereotypy dotyczące płci czy bieda

Brak wsparcia ze strony dodatkowego zespołu, sztywny system edukacyjny albo standardowe (one-size-fits-all) podstawy programowe

Nacisk na egzaminy i efekty kształcenia

Deficyty w przygotowaniu zawodowym lub brak pewności siebie nauczycieli obarczonych dodatkowymi zadaniami wynikającymi z konieczności radzenia sobie z uczniami o dodatkowych i różnorodnych potrzebach

Ograniczanie nauczycieli w swobodnym mówieniu o ich doświadczeniach i wyzwaniach

Projekt, w swych założeniach, bierze pod uwagę następujące obszary rozwoju:

Motywowanie szkolnej społeczności do aktywnego zaangażowania:

1. Dzięki identyfikowaniu osób – wzorów do naśladowania, które traktują różnorodność jako element pozytywnego rozwoju

2. Dzięki zachęcaniu do kooperacji między różnymi aktorami szkolnej społeczności

3. Dzięki zapewnieniu nauczycielom platformy dla wymiany poglądów i doświadczeń dotyczących wyzwań, przed którymi stają oraz narzędzi społecznej inkluzji wykorzystujących edukację opartą o życiowe umiejętności, wartości i prawa człowieka. Te narzędzia to metodologia, propozycje aktywności, platforma wpierająca kulturę włączania, schemat Tygodnia Włączania i Certyfikat Szkoły Włączającej

Angażowanie wielu interesariuszy w pełną znaczenia proces komunikacyjny dotyczący szkół włączających i interkulturowego dialogu

Poruszanie zagadnień w perspektywie psychologiczno-emocjonalnego rozwoju uczniów, stymulowanie myślenia krytycznego, rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji i współpraca dzięki stosowaniu różnych narzędzi edukacyjnych, które zapewniają równy dostęp edukacji i rozwój wszystkim dzieciom i młodym ludziom

Umożliwianie uczniom o zróżnicowanym pochodzeniu płynnej integracji w szkolnej społeczności i w społeczeństwie

Pragniemy przyczynić się do następujących pozytywnych zmian w europejskich szkołach:

Rozwinięcie metodologii i wprowadzenie praktycznych materiałów na temat inkluzji, które będą przydatne w aktualnych systemach oświatowych do pracy ze szkolnymi społecznościami

Wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli w zakresie zarządzania klasą dzięki stworzeniu i promowaniu szkolnego etosu inkluzji

Ustalenie podstaw platformy efektywnej komunikacji dla inkluzji między szkołami, edukacyjnymi instytucjami and decydentami politycznymi na poziomie lokalnym i międzynarodowym

Zaproponowanie narzędzi efektywnej komunikacji i dzielenia się dobrymi praktykami inkluzji między szkołami i instytucjami edukacyjnymi w Europie

Wpłynięcie na krajowe i europejskie agendy polityczne w celu włączenia praktyk szkół inkluzywnych do głównego nurtu (mainstreamu) oraz w celu wsparcia efektywnego uczenia się, zdrowia i psychicznego dobrostanu u wszystkich uczniów i uczennic

W projekcie Włączające Szkoły pragniemy zmienić praktykę edukacji włączającej w całej Europie dzięki osiągnięciu następujących rezultatów:

Grupa 13 międzynarodowych trenerów przygotowanych do rozpowszechniania najlepszych praktyk Szkół Włączających, zdolnych do prowadzenia aktywności w europejskich szkołach

Bezpośrednie zaangażowanie 13000 uczniów i uczennic w pilotaż aktywności zgodnie z metodologią InScool oraz dotarcie do 75 000 młodych ludzi w Europie dzięki kampanii informacyjnej, a także udziałowi w Tygodniu Inkluzji i modelu Szkoły Inkluzywnej

Solidna metodologia, która umożliwi szkołom zrozumieć i zająć się różnorodnością w ich społecznościach, zidentyfikować potrzeby różnorodnych grup i ocenić wpływ działań podejmowanych w szkołach i ich kultur na te właśnie grupy, co w konsekwencji ma doprowadzić do stworzenia strategii i planu działania Szkoły Włączającej

Innowacyjny sposób komunikacji i kampania podnosząca świadomość, która dotrze do przynajmniej 500 szkolnych społeczności w Europie dzięki Certyfikatowi Szkoły Włączającej i uczestnictwu w Tygodniu Inkluzji

Otwarty dialog między szkolnymi społecznościami i decydentami politycznymi na temat inkluzji