Szkoły w całej Europie biorą udział w Tygodniu Inkluzji 2020 – zapraszamy do udziału!

Odbywający się w szkołach w całej Europie w 2020 r. Tydzień Inkluzji jest doskonałą okazją, dla młodych ludzi i szkolnej społeczności, na poznanie praw dzieci, ich wdrożenie i pogłębienie zrozumienia praw szanujących wartości.

Tydzień będzie wypełniony interaktywnymi zajęciami i sesjami mającymi na celu wzmocnienie szkół w całej Europie tak, aby stały się środowiskiem edukacyjnym, które stawia prawa młodych ludzi w centrum szkolnego etosu i programu nauczania.

Tydzień Inkluzji nie dotyczy wyłącznie tego, co robią młodzi ludzie, ale także, co ważne, dorośli. Bądź jak najbardziej kreatywny i ambitny. Poprzez pomysły na zabawę i działania pobudzające do myślenia, adekwatne dla Waszego środowiska, prawa dzieci są promowane i realizowane, a nauczyciele i uczniowie mogą wspólnie pracować nad tym celem!

Kiedy?

Szkoły mogą wybrać tydzień w szkolnym kalendarzu tak, aby miało to dla nich sens!

Dlaczego?

Celem uczenia się może być to, co szkoła chce osiągnąć podczas Tygodnia Inkluzji. Pomysły takie jak świadomość i świętowanie różnorodności, zaangażowanie społeczności lub cokolwiek innego, na co się zdecydujecie.

Co?

Wybierz temat, który jest albo związany z jednym z twoich priorytetowych obszarów, albo jest najbardziej odpowiedni i możliwy do osiągnięcia dla twojej szkoły – coś, co rozbudzi entuzjazm i wyobraźnię uczniów!

W jaki sposób?

Wykorzystaj ten tydzień, aby opracować dostosowane działania w zależności od priorytetów i obszarów zainteresowań Twojej szkoły. Przejrzyj podręcznik Tygodnia Inkluzji Inscool, aby zobaczyć sugerowane działania i materiały. Sztuka, kino, muzyka, malarstwo… możecie dotknąć tematu włączenia przez dowolny kreatywny środek ekspresji!

Kto?

Wszyscy nauczyciele, uczniowie, rodzice i społeczności lokalne mogą zorganizować Tydzień Inkluzji.

Na zakończenie tygodnia wspólnie stworzycie krótki, kreatywny raport ze swoich działań, a szkoła otrzyma certyfikat potwierdzający Waszą pracę!